Fundacja Alladyn

Jesteśmy po to, by ratować zdrowie i życie dzieci dotkniętych przez autyzm lub całościowe zaburzenia rozwoju, ale także dla pielęgnowania dobrych relacji rodzinnych tam, gdzie takie kłopoty występują. Kiedy w rodzinie pojawia się problem związany z rozwojem, a przy tym nie ma skąd uzyskać pomocy w wielu przypadkach dochodzi do rozpadu rodziny, degradacji społecznej, "wypadania" z rynku pracy, zubożenia, a nawet zdarzają się zjawiska patologiczne. Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne terapie oraz możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia wiążą się z dużymi kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. Fundacja Alladyn ratuje zdrowie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Fundacja Alladyn, to jedna z wielu organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, a zarazem jedna z nielicznych, która kieruje swoją pomoc do dzieci oraz osób dorosłych chorych na autyzm i ich rodzin. Naszą działalnością wspomagamy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Psyche” w Sławnie (www.nzozpsyche.jimdo.com), który dysponuje profesjonalnym zespołem terapeutyczno- diagnostycznym kierowanym przez lekarza psychiatrę. Świadczymy pomoc z zakresu;

  • Diagnoza
  • Konsultacje
  • Logoterapia
  • Terapia psychologiczna
  • Terapia zajęciowa
  • Kinezyterapia
  • Turnusy rehabilitacyjne

Pozyskanie partnera finansowego umożliwi nam prowadzenie badań pozwalających opracować skuteczne metody terapeutyczne będące niezbędnym elementem pomocy dla naszych podopiecznych. Prace badawcze mogą również przyczynić się do znalezienia metody leczenia autyzmu za pomocą środków farmakologicznych.

Pozyskanie partnera finansowego pozwoli na przeprowadzenie przedsięwzięć tj.

* poszerzenie wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, 

* wybudowanie pierwszego w kraju całodobowego ośrodka, o profilu dostosowanym dla potrzeb osób autystycznych, które już nie mają najbliższej rodziny.

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *

 

Wszystkie osoby, które chciałyby wesprzeć naszą działalność prosimy o

 wpłaty na wyżej wymienione konto. Za każdą sumę serdecznie dziękujemy

 ponieważ nawet najmniejsza pomoc może mieć ogromne znaczenie.